10.0.03

Via onze release notes houden wij u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder geven wij u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.03. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Algemeen

Eerste record in browser automatisch aanvinken

Automatische bepaling BIC

Basis

Gerelateerde kwaliteitsmelding toegevoegd

Metasearch op kwaliteitsmeldingen uitgebreid

Nieuwe alerts voor behandeling en bewaking van hulpvraag/dossier

Sitemap

Samenvatting bij featurepagina’s

Plaatsing van afbeeldingen op featurepagina’s

CRM

Metasearch op relaties uitgebreid

Automatische datavalidatie en –verrijking via Webservices.nl

Koppeling met MailPlus Marcom

Hulpvragen uitgebreid

Document Management

Documentstatus wijzigen

Financieel

Etiketten met factuuradres afdrukken

Inkoopfactuur afkeuren voor betaling

Betaal- en incassobestand koppelen

Jaarverslagen

Omschrijving kolom rechts uitlijnen

Eigen nummering van regels

Onderwijs

Controleren bij import op dubbele factuurregels