Categorieën

Vaste Activa meerdere keren kunnen herwaarderen

Vaste activa kunnen in de loop van de tijd een andere waarde krijgen. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed dat hoger of lager in waarde wordt getaxeerd. En dit kan in de loop der tijd ook weer bijgesteld worden, bijvoorbeeld als de economische waarde stijgt of daalt.

Daarom is het in AllSolutions mogelijk om een vast actiefdeel gedurende de looptijd meerdere keren te herwaarderen als dit nodig is. Dit doe je via de shortcut Herwaarderingen in de browser met Vast Actiefdelen (MVAKTI/MVADLN). Met de plus-knop bovenin het scherm kun je een herwaardering toevoegen. Hierbij geef je op vanaf welk boekjaar/-periode de herwaardering in gaat en met welk bedrag het vast actief is gestegen of gedaald in waarde.

Bij het opslaan wordt de herwaardering direct verwerkt in de bedragen in de afschrijvingstabel. En op basis van de resterende looptijd van het vast actief deel worden gelijk ook de afschrijvingsbedragen bijgewerkt.

Goed om te weten: Herwaarderen is alleen mogelijk vanaf het huidige boekjaar/huidige afschrijvingsperiode voor vast actiefdelen met de afschrijfmethode:

  • Aanschafwaarde
  • Boekwaarde
  • Op basis van productieaantal
  • Variabele aanschafwaarde
  • Variabele boekwaarde
  • Annuïteit pre-numerando
  • Annuïteit post-numerando