Categorieën

Vaste activa verwijderen die geheel zijn afgeschreven

Om activa van de balansrekeningen te ‘verwijderen’, zal het activa eerst de status ‘gedesinvesteerd’ moeten hebben.

Stap 1

Ga naar de functie Vast actiefdelen (MVADLN) en selecteer met behulp van de filters de totaal afgeschreven vaste activa. Selecteer hieruit het actiefdeel dat gedesinvesteerd moet worden. Via de actie Desinvesteren en daarna de + knop maak je een desinvesteringsregel aan. Hierbij voer je de volgende gegevens in:

  • Desinvesteringsbedrag:
    • Het bedrag waarvoor het actiefdeel verkocht wordt – Let op dat de grootboekrekening desinvestering van het type ‘verkoopomzet diensten’ is. Maak een handmatige factuur aan voor het verkoopbedrag en gebruik de grootboekrekening ‘Desinvestering’ als tegenrekening.
    • Als het actiefdeel volledig is afgeschreven en er geen verkoop heeft plaats gevonden, is het desinvesteringsbedrag € 0,00
  • Jaar en periode van desinvestering
  • Afschrijving tot periode: met als opties ‘Periode van desinvestering’ of ‘Periode voorafgaande desinvestering’.
    • Voorbeeld voor de periodebepaling: Stel u wilt een desinvestering in periode 2014/5 en u selecteert bij ‘Afschrijving tot periode’ de optie’ Periode voorafgaande desinvestering’ . In dat geval moet het actiefdeel afgeschreven worden tot aan periode 2014/4.

Stap 2

De volgende stap is het Verwerken Vaste Activa (VVAPAF). Zet het vinkje ‘Desinvesteren’ bij de selectieparameters aan. Bij de verwerking wordt de financiële boeking gemaakt:

Grootboekrekening afschrijvingen
‘aan’ Grootboekrekening vaste activa.

De status van het actiefdeel wordt op ‘D’ (Gedesinvesteerd) gezet.

Stap 3

Het actiefdeel kan dan via de functie Verwijderen Gedesinvesteerde Vaste Activa (VVADEL) worden verwijderd. Vanuit het oogpunt van traceerbaarheid is dit echter niet aan te raden.