Categorieën

Status werkorder blijft ‘administratief gereed, wacht op conceptfactuur

Bij regie werkorders betekent de status ‘Administratief gereed, wacht op conceptfactuur’ dat er gefactureerd kan worden. En als er is gefactureerd, wordt bij het verwerken van de factuur de status van de werkorder omgezet naar gefactureerd/afgesloten.

Bij vaste-prijs werkorders werkt het echter anders. Daar betekent administratief gereed, dat alle boekingen zijn verricht. Of de werkorder afgesloten kan worden hangt af of er al gefactureerd is. Je kunt immers bij vaste-prijs werkorders factureren wanneer je wilt, ook als er nog niets geboekt is. En omdat bij vaste-prijs werkorders de facturering niet het eindstation is, verandert de werkorder bij de facturering dus niet direct van status.

Bij vaste-prijs werkorders kun je verantwoordingen en facturen in willekeurige volgorde uitvoeren. Daarom wordt op 3 verschillende plekken gecontroleerd of de werkorder afgesloten kan worden:

1. Bij het uitvoeren van de actie ‘Administratief gereed melden’

Bij het uitvoeren van deze actie wordt gecontroleerd of de vaste prijs werkorder al is gefactureerd. Zo ja, dan wordt de status ‘Na te calculeren‘. Zo nee, dan blijft de status ‘Administratief gereed‘.

2. Bij de verwerking van facturen

Is de status van de werkorder ‘Administratief gereed‘ en is alles verwerkt? Dan wordt de status van de werkorder ‘Na te calculeren‘. Zijn er nog items die nog niet verwerkt kunnen worden, dan houdt de werkorder de status ‘Administratief gereed’.

3. Bij de verwerking van de kosten/uren

Bij vaste-prijs werkorders met status ‘Administratief gereed’ wordt bij het verwerken van de kosten/uren voor de zekerheid gecontroleerd of alle verantwoordingen zijn verwerkt en de facturering is afgehandeld. Zo ja, dan wijzigt de status van de werkorder naar ‘Na te calculeren‘.