Categorieën

Site-gegevens opnemen in opdrachtbevestiging werkorder

Met de functie Afdrukken Opdrachtbevestigingen Werkorders (VWOOBV) kun je voor een werkorder een opdrachtbevestiging afdrukken. In de AUTO-sjablonen die via formulierstroom (MFORMC) ‘sobv’ worden gebruikt, kun je de gegevens van de site meenemen. Hiervoor zijn de volgende kopvelden beschikbaar:

  • <AISsitenaam>
  • <AISsitestraat>
  • <AISsitenummer>
  • <AISsiteappendix>
  • <AISsitepostcode>
  • <AISsiteplaats>
  • <AISsiteland>
  • <AISsiteafdeling>

Je kunt bovenstaande velden zelf naar keuze aan de AUTO-sjablonen toevoegen.