Categorieën

Standaard acties definiëren

In de functie Actiecodes (MAKTIE) kun je standaard acties definiëren. Hierbij is het mogelijk om acties in te delen in Actiegroepen (MAKTGR) waarbij je Actie-onderwerpen (MAKTON) kunt vastleggen. Op deze manier kun je bepaalde acties clusteren om een workflow samen te stellen. En deze gemakkelijk monitoren, bijvoorbeeld in de vorm van een (grafische) rapportage.

Bij de standaard acties kun je eventueel direct vervolgacties vastleggen, naar keuze bij invoer van de actie, of bij het afsluiten van de actie. En ook een generieke medewerker vastleggen die de acties moet opvolgen. Zo kun je gemakkelijk seriële of parallelle processen inrichten in je systeem. En kunnen mensen, bronnen en tijd zo effectief mogelijk worden ingezet.

Goed om te weten: In de Parameters CRM (MMAPAR) kun je instellen of je bij acties met dagen of werkdagen wilt werken. In het laatste geval houdt het systeem bij de bepaling van de doorlooptijd van een actie rekening met dagen die in een weekend vallen en met feestdagen (MFEEST).

Meerdere vervolgacties met dezelfde startdatum vastleggen

Je kunt in AllSolutions in een workflow ook meerdere vervolgacties met dezelfde startdatum vastleggen, zonder dat rekening wordt gehouden met de uitvoertijd van de voorgaande actie in de keten. Dit kan in de functie Acties (MAKTIE) in het onderdeel Vervolgactie bij het veld Begindatum bepalen o.b.v.. Met dit veld kun je aangeven op basis van welke datum de begindatum van de vervolgactie bepaald moet worden.

actiedatum-bepalen

Als je kiest voor begindatum, dan wordt de vervolgactie aangemaakt op basis van de startdatum van de oorspronkelijke actie plus de hierbij opgegeven Tijd vervolgactie.

Notitieveld beschikbaar

In de functie Acties (MAKTIE) kun je in een Notitie veld een toelichting geven op de uit te voeren actie. Bij het vastleggen van een nieuwe actie bij een relatie, contactpersoon, of elders, kan deze notitie automatisch uit de standaardactie worden overgenomen. Dit kan bij de actie met het veld Notitie automatisch bepalen bij opslaan.