Categorieën

Peildatum alert ‘Hulpvragen die uiterste datum gaan overschrijden’

Bij de alert Hulpvragen die de uiterste datum gaan overschrijden (md010) kun je een Peildatum toevoegen. Je komt hier via de functie Alerts (MALERT) en vervolges shortcut Medewerkers.

Met deze peildatum kun je instellen of bij de alert naar de Datum afhandeling of naar de Uiterste reactiedatum moet worden gekeken. Op die manier jun je je gebruikers beter op de uit te voeren acties attenderen.

De default staat standaard op datum afhandeling.

peildatum-alert-op-hulpvragen