Categorieën

Ontbreken cijfers achter de komma in betaalbestand

In de functie Valutacodes (MVALKD) kun je aangeven of je bij een valuta met ‘decimals’ wilt werken. Bij het uitvoeren van een betaalbestand wordt de valuta die in het bestand is opgenomen, gecontroleerd met de valutatabel. En als in de valutatabel het werken met decimalen niet is geactiveerd, worden de getallen achter de komma in het betaalbestand verwijderd.