Categorieën

Controle op dubbele IBAN-nummers crediteuren

Om vergissingen te voorkomen is het mogelijk om het systeem te laten controleren of een bankrekeningnummer/IBAN al eerder is geregistreerd bij (een andere) crediteur. Je kunt dit naar keuze activeren in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) in het onderdeel Controle op dubbele IBAN-nummers. Daarbij kun je aangeven of je de controle ook wilt laten uitvoeren op crediteuren die niet meer actief zijn in je database. Je kunt er dan alsnog voor kiezen om de gevonden inactieve crediteur weer actief te maken in plaats van een nieuwe (dubbele) crediteur aan te maken.

Om ervoor te zorgen dat de lijst met doublures niet te groot wordt, kun je met het veld Maximum aantal dubbele crediteuren tonen een beperking instellen op het aantal te tonen crediteuren. Dit veld is default op 25 ingesteld.

De controle wordt vervolgens uitgevoerd bij het aanmaken van een nieuwe crediteur inclusief rekeninggegevens. Of bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening bij een bestaande crediteur. Hiervoor is in het onderdeel Algemene rekeninggegevens het veld Controle uitvoeren op doublures aanwezig. Default staat dit veld ‘aan’. Wil je toch doorgaan met opslaan? Dan kun je de melding negeren door het controleveld uit te vinken.

De controle op IBAN kan ook uitgevoerd worden bij het importeren van nieuwe crediteuren met de functie Importeren Crediteurbestand (VIMCRD). In het selectieveld Doublures o.b.v. IBAN kun je aangeven wat het systeem bij de import moet doen als er een dubbele IBAN wordt gevonden: Niet toestaanToestaan of Overslaan.