Categorieën

Een afgekeurde verplichting opnieuw ter fiattering aanbieden

Op het moment dat de opmerking ten aanzien van de afkeuring is afgehandeld, is het mogelijk om vanuit de browser met de Fiatteringsroute de verplichting opnieuw ter fiattering aan te bieden (met de gelijknamige actie). De verplichting verschijnt dan bij de fiatteur automatisch weer in de te fiatteren lijst. In de browser met de Fiatteringsroute wordt de afkeurdatum/-tijd bij de medewerker weggehaald. De opmerking die bij het afkeuren is ingevoerd, wordt hierbij niet verwijderd. Op deze manier kan de medewerker terugzien waarom hij/zij de verplichting in een eerder stadium heeft afgekeurd en controleren of deze is afgehandeld. Wanneer de medewerker de verplichting vervolgens fiatteert, wordt de opmerking wel verwijderd.