Categorieën

Hoe kan ik de Beginbalans Grootboek importeren?

Met de functie Importeren Beginbalans Grootboek (VIMBBG) is het mogelijk om de beginbalans grootboek in te lezen. Deze functie is qua opzet vergelijkbaar met andere importfuncties in AllSolutions. Vanuit de functie download je eerst het importsjabloon als excelbestand. Vervolgens vul je in dit bestand alle gegevens in, waarna je deze upload. Bij het importeren voert AllSolutions dezelfde controles uit als wanneer je de gegevens handmatig zou invoeren. De geïmporteerde gegevens kun je met de functie Beginbalans Grootboek (MINBGB) raadplegen, eventueel wijzigen en vervolgens gereedmelden.