Categorieën

Afletteren van tussenrekeningen registreren in specifieke periode

Om beter zicht te hebben op afgeletterde mutaties kun je in de functie Afletteren Tussenrekeningen (MAFLTR) opgeven in welke periode je de aflettering wilt laten uitvoeren. Dit geeft je meer inzicht en grip op het afletteren in combinatie met een periodeafsluiting. Komt er bij een controle naar voren dat er nog mutaties afgeletterd hadden moeten worden? Dan kun je deze met terugwerkende kracht alsnog in de juiste periode uitvoeren. Het moment van uitvoeren van de aflettering is dan niet meer leidend. En dit heeft daarnaast als voordeel dat je in je administratie precies kunt zien tot welk moment een post open heeft gestaan.

In aanvulling hierop is in de volgende functies een extra filter beschikbaar waarmee je aangeeft of je de financiële mutaties wilt zien inclusief de afgeletterde mutaties of niet:

  • Grootboekrapportage (IGBRAP)
  • Financiële Mutaties (IRKSCH)
  • Historische VAR-mutaties (IVARHS)
  • Dagboeken (MDAGBK)
  • Kostendragers (MKSTDR)
  • Grootboekrekeningen (MRKSCH)

Dit werkt als volgt:
Je hebt bijvoorbeeld een debetmutatie in periode 1 en een creditmutatie in periode 2. Bij het tegen elkaar afletteren van deze posten geef je aan dat je de aflettering in periode 2 wilt uitvoeren.

  • Kijk je vervolgens naar de financiële mutaties in periode 1, dan wordt de oorspronkelijke debetmutatie meegenomen in de gegevens.
  • Kijk je naar de financiële mutaties in periode 1 en 2 inclusief afgeletterde mutaties, dan worden de oorspronkelijke debetmutatie en creditmutatie meegenomen in de gegevens.
  • Kijk je naar de financiële mutaties in periode 2 exclusief afgeletterde mutaties, dan vallen beide posten tegen elkaar weg. En worden de oorspronkelijke posten niet meegenomen in de gegevens.