Categorieën

Gebruik van wildcards in matchregels

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels op basis van Matchregels (MMATCH) automatisch worden gekoppeld. In de matchregels kun je aangeven hoe je de transactie wilt laten boeken, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

Je kunt bij de velden ‘Rekeningnummer/IBAN afschrift’, ‘Tegenrekening/ IBAN’ en ‘Transactiesoort’ de wildcards ‘*’ en/of ‘.’ gebruiken. Het teken ‘*’ staat hierbij voor een reeks willekeurige karakters en het teken ‘.’ voor één willekeurig karakter.
Voorbeeld (in geval van IBAN): Wanneer een matchingsregel alleen van toepassing is op IBAN-nummers van de ABN-AMRO, dan vul je hier ‘NL..ABNA*‘ in.

Hiermee heb je nu ook de mogelijkheid om matchregels te maken op basis van de combinatie transactiecode en bankcode (af te leiden uit de IBAN).