Categorieën

Gebruik van speciale tekens in matchregels

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels op basis van Matchregels (MMATCH) automatisch worden gekoppeld aan memoriaal journaalpostregels. Het gaat dan om transactieregels die geen betrekking hebben op een inkoop- of verkoopfactuur. In de matchregels kun je aangeven op welke grootboekrekening je de transactie wilt laten boeken, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

Je kunt ook trefwoorden met speciale tekens (zoals streepjes) vastleggen. Op deze manier kun je beter aangeven wanneer een bepaalde matchregel van toepassing is en kunnen meer transactieregels specifieker automatisch worden gematcht door het systeem.