Categorieën

Elektronische aangifte via Digipoort

Wanneer je digitaal aangifte doet met AllSolutions, lever je de btw aangifte en de opgaaf ICP via Digipoort aan. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid. De software van AllSolutions is hierop ingericht, zowel voor het aanleveren van de gegevens via Digipoort als voor het opvragen van de statusinformatie.

Versleuteling via certificaat

Communicatie via Digipoort wordt versleuteld met een certificaat. Hierdoor kan de Belastingdienst herleiden waar de aangifte vandaan komt. Met een dergelijk PKI-certificaat is de informatie die personen en organisaties via internet versturen op een hoog niveau beveiligd. Voor een softwareleverancier is het toegestaan dat zij één (verzamel)certificaat gebruikt voor haar klanten. Dit geldt ook voor AllSolutions.

Meer informatie kun je vinden op www.belastingdienst.nl/sbr.

Elektronische aangifte belastingdienst voor 2024

Vanaf 2024 heeft de Belastingdienst de digitale belastingaangiftes aangepast; deze vereisen weer een iets andere inhoud dan die van 2023. Daarom is de AllSolutions software zo ingericht dat je bij de belastingnummers kunt opgeven voor welk type/jaar je aangifte wilt doen. 

In de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kun je de records bewerken. Wanneer alle aangiftes voor 2023 zijn afgehandeld, kun je het veld Type aanlevering omzetten naar SBR (2024). Deze waarde komt automatisch naar voren zodra het nieuwe boekjaar 2024 van start is gegaan.