Categorieën

Afmelding materieelverhuur vastleggen vanuit AllSolutions

Voor de verhuur van een machine kan in eerste instantie een bepaalde periode worden afgesproken, bijvoorbeeld twee weken. Dan wordt de huurtermijn bij de materieelverhuurorder in eerste instantie op twee weken gezet. Als het werk eerder klaar is, bijvoorbeeld na anderhalve week, dan kan degene die de machine heeft gehuurd, de verhuur op dat moment afmelden. 

Deze afmelding kan nu ook geregistreerd worden vanuit het systeem en – naar keuze – kan de klant ook een digitale bevestiging van de afmelding ontvangen. Hiervoor zijn in de functie Orders (MORDER) de volgende velden toegevoegd:

  • Afmelddatum
  • Afmeldtijdstip
  • Afgemeld door

Na het invullen en opslaan van deze velden kun je met de nieuwe actie Afmeldbevestiging afdrukken de klant vanuit het systeem de bevestiging (al dan niet per e-mail) sturen dat de verhuur is afgemeld. De afmeldbevestiging wordt hierbij naar hetzelfde e-mailadres verstuurd als voor de huurbevestiging is geregistreerd.

Voor het genereren van de afmeldbevestiging is in de functie Formulieren (MFORMC) een nieuwe stroom toegevoegd: ‘lhaf’ – Afmeldbevestiging, waaraan het nieuwe sjabloon 0770 – Afmeldbevestiging in de functie AUTO-sjablonen (MFORMA) is gekoppeld. Als je van deze functionaliteit gebruik wilt maken, kun je dit sjabloon aanpassen aan je eigen huisstijl. Je vaste consultant kan je hierbij eventueel ondersteunen.