Categorieën

Webparts initieel instellen per configuratiegroep

In de overzichtsweergave kun je informatie vanuit de shortcuts als zogenaamd webpart aan de weergave van het hoofdrecord toevoegen. Dit doe je via de pijltjesiconen voor de namen van de beschikbare shortcuts. Met behulp van het overzichtscherm en de webparts kun je op een snelle manier door de aanwezige informatie navigeren. Standaard wordt de eerst beschikbare shortcut in de overzichtsweergave automatisch als webpart onder het record getoond, bijvoorbeeld de subprojecten bij een project of de contactpersonen bij een relatie/organisatie.

Je kunt zelf instellen of de gegevens van shortcuts initieel onder het overzicht van een record worden getoond. Dit doe je via de actie Instellingen wijzigen in het onderdeel Applicatiebeheer rechts in het scherm. Je kunt de webparts instellen voor ‘algemeen’ gebruik of voor een configuratiegroep. Als een bijbehorende gebruiker voor de eerste keer in het overzicht komt, zijn bepaalde shortcuts dan al als webpart ‘gepromoveerd’. Dit geeft je de mogelijkheid om van tevoren een bepaalde groep (nieuwe) gebruikers dezelfde instellingen/informatie in het overzicht mee te geven. Of van tevoren de gewenste informatie in te regelen voor een groep externe gebruikers die niet regelmatig gebruik maken (en hierdoor minder bekend zijn met de werking) van het systeem.

De instellingen gelden overigens alleen als de gebruiker voor de eerste keer in het overzicht van een functie komt. Vanaf dat moment heeft de gebruiker een eigen instelling en kan deze zelf shortcuts promoveren tot webparts of weer uit de overzichtsweergave verwijderen. De gekozen instellingen worden vanaf dat moment vastgehouden onder het individuele gebruikersaccount. (Het is dus niet zo dat wijzigingen in deze instellingen op groeps- of algemeen niveau daarna automatisch doorgezet worden naar de gebruikers.)