Categorieën

AUTO-sjablonen via wildcards voor meerdere afdelingen instellen

In de functie Formulieren (MFORMC) vind je alle documentformulieren die het systeem gebruikt. Per formulier leg je vast welke sjablonen je wilt gebruiken. Daarnaast heb je via de shortcut Documentsets inzicht in de documenten die op basis van de gekoppelde sjablonen zijn gegenereerd.

Bij het vastleggen van sjablonen kun je in het veld ‘Afdeling’ gebruik maken van de wildcards ‘.’ en/of ‘*’. Dit geeft je de mogelijkheid om één sjabloon voor meerdere afdelingen in te richten. Het teken ‘*’ in de afdelingscode staat hierbij voor een reeks willekeurige tekens en het teken ‘.’ voor één willekeurig teken. Voorbeeld:

  • 616 = Het sjabloon geldt alleen voor afdeling 616.
  • 61* = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen die beginnen met de karakters ’61’.
  • 6.. = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen die beginnen met het karakter ‘6’ en daarachter nog twee willekeurige anders karakters.
  • * = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen.

(Hou er rekening mee dat de afdelingscode standaard maximaal 4 tekens kan bevatten.)