Categorieën

Inzicht in ‘Informatie Openstaande Posten (Debiteuren)’ over bedrijven heen

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je met het veld Raadplegen urenregistratie en openstaande posten over bedrijven heen aangeven of gebruikers informatie mogen opvragen van andere bedrijven dan het inlogbedrijf. Als deze parameter is geactiveerd, kun je in de functie Informatie Openstaande Posten (Debiteuren) (IOPSTD) informatie inzien van meerdere bedrijven tegelijk.

Je hebt hier de beschikking over dezelfde acties en shortcuts die in de functie Openstaande Posten (Debiteuren) (MWZOPD) aanwezig zijn. Op deze manier heb je ook bij het inzien van posten over de bedrijven heen toegang tot alle vastgelegde informatie.