Categorieën

Debiteurensaldo aansluiten met het grootboek

Met het overzicht Controle Saldo Subadmin. Debiteuren (PKSDEB) kun je een aansluiting maken met het debiteurensaldo in het grootboek.

Met het Ouderdomsanalyse-overzicht (Debiteuren) (POUDAD) kun je een overzicht genereren van de openstaande posten van debiteuren per een bepaalde datum, inclusief een uitsplitsing naar ouderdom. Deze kun je eventueel ook gebruiken om bijvoorbeeld per 31 december een aansluiting te maken met het grootboek. Hierbij zijn de volgende velden in ieder geval van toepassing:

 • Soort mutatie: alle mutaties
 • Minimum debiteurensaldo: 0,00
 • Peildatum: gewenste datum (bijvoorbeeld 31/12/YYYY)
 • Selectie op basis van: factuurdatum
 • Minimum aantal dagen oud: 0
 • Inclusief mutaties na peildatum: nee
 • Mutaties t/m boekjaar/periode: 9999/99

Daarnaast kun je met deze functie ook een aansluiting maken met het debiteurensaldo in het grootboek per een bepaalde periode. Hierbij zijn dan de volgende velden in ieder geval van toepassing:

 • Soort mutatie: alle mutaties
 • Minimum debiteurensaldo: 0,00
 • Peildatum: 31/12/9999
 • Minimum aantal dagen oud: 0
 • Mutaties t/m boekjaar/periode: gewenste periode invullen