Categorieën

Logging functies in AllSolutions

AllSolutions kent diverse logging functies waarmee je het gebruik van je omgeving kunt monitoren. Op deze pagina vind je een korte beschrijving van de meest gebruikte logging functies. Klik hier voor meer informatie over de mutatielogging.

1. Informatie over inlogpogingen op je omgeving

De functie Informatie Inlogpogingen (ILOGPG) geeft inzicht welke gebruikers in de omgeving hebben geprobeerd in te loggen en of dit gelukt is. Ook de inlogpogingen via de REST API worden hier geregistreerd.

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) stel je in hoe lang deze registratie van de inlogpogingen wordt bewaard (veld Aantal maanden bewaren inlogpogingen in het onderdeel Logging). We raden aan om deze informatie niet langer dan 12 maanden te bewaren.

Let op: Stel je géén bewaartermijn in, dan worden de inlogpogingen niet gelogd.

2. Overzicht ingelogde gebruikers

De functie Ingelogde Gebruikers (MSESSI) geeft een overzicht van de gebruikers die zijn ingelogd in de omgeving. En de functies die zij hebben gestart. Via de shortcut Programma’s kun je zien welke programma’s actief zijn binnen hun sessies. Is een sessie van een gebruiker niet goed afgesloten en blijven hangen? Dan kun je deze hier verwijderen.

3. Logging gestarte functies

In de functie Loggingreport (ILOGIN) kun je zien welke functies gebruikers in een bepaalde periode hebben gestart. Mits dit is geactiveerd bij de Gebruikers (MGEBRU) via het veld Gestarte functies loggen (in het onderdeel Beveiliging).

Geautoriseerde medewerkers van AllSolutions kunnen onder de gebruikerscode ‘allsol’ inloggen in je omgeving voor het leveren van support en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De functies die daarbij worden gestart, worden daarbij op dezelfde manier gelogd.  In de kolom ‘Gebruiker AllSolutions’ kun je zien welke AllSolutions-medewerker de acties heeft uitgevoerd.

Gelogde records schonen

Voor het logginreport kun je geen centrale bewaartermijn instellen in je omgeving. Het is dan ook handig om het aantal gelogde records periodiek, minimaal één keer per jaar te schonen. Dit doe je met de functie Schonen Loggingreport (VLOGIN). Zo zorg je ervoor dat de database van je omgeving niet onnodig groot wordt, wat de performance ten goede komt. En upgrades kunnen hierdoor sneller worden uitgevoerd, zodat je omgeving korter uit de lucht is.

4. Technische logging van de omgeving

In de functie Eventlog (IEVENT) kun je diverse logbestanden met technische informatie raadplegen, die op de server worden bijgehouden. In het overzicht kun je de laatste 2500 tekens van het bestand bekijken. Via de actie Bestand(en) mailen kun je het gehele logbestand (gecomprimeerd) naar jezelf mailen.

5. Logging van verzonden e-mails

In het kader van de digitale transformatie worden gegevens (opdrachtbevestigingen, facturen, etc.) meer en meer digitaal vanuit AllSolutions naar je klanten en/of leveranciers verstuurd. Daarom is logging op het verzenden van e-mails beschikbaar. Met de functie Informatie Verzonden E-mails (IVRZEM) heb je inzicht in alle e-mails die vanuit het systeem zijn verstuurd. Op deze manier kun je zelf gemakkelijk controleren of een e-mail daadwerkelijk is verzonden.

De functie geeft alleen informatie over de verzending van de e-mails. Het bericht zelf en de eventuele bijlagen worden hier niet gearchiveerd. Via het filter kun je onder andere zoeken op het onderwerp van de e-mail en/of op het e-mailadres waarnaar het bericht verzonden is.

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je in het onderdeel Logging in het veld Aantal dagen bewaren e-maillogging aangeven hoe lang je de verzendgegevens wilt bewaren. Gegevens die ouder zijn, worden in de nachtelijke verwerking automatisch verwijderd. Vul je hier ‘0’ als aantal in, dan worden de bestanden niet verwijderd.

Goed om te weten: Het is aan te raden de logging van de verzendgegevens tot maximaal een jaar (365 dagen) te beperken. Vooral als je ook e-mail mailings vanuit je omgeving verstuurd. Ook de verzendinformatie van deze e-mails wordt namelijk in de functie gelogd. Zo zorg je ervoor dat de database van je omgeving niet onnodig groot wordt, wat de performance ten goede komt. En upgrades kunnen hierdoor sneller worden uitgevoerd, zodat je omgeving korter uit de lucht is.

6. Logboek voor applicatiebeheer/functioneel beheer

Als je met meerdere functioneel-/applicatiebeheerders voor AllSolutions werkt, is het handig om centraal te kunnen vastleggen wat er in het systeem is veranderd en waarom. Daarom is de functie Logboek Applicatiebeheer (MZZLOG) beschikbaar. Hier kun je alle wijzigingen op het gebied van autorisatie, weergaven, instellingen en overig invoeren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de registratie uit te breiden met ‘eigen’ vrije velden.

Via het prikbord kun je snel en gemakkelijk met je collega functioneel-/applicatiebeheerders over een wijziging communiceren.