Categorieën

Kan ik instellingen aanpassen?

Instellingen aanmaken

Vanuit een functie kun je via het onderdeel Applicatiebeheer eigen instellingen aanmaken. Een instelling is een verzameling van onderdelen die voor een bepaalde doelgroep is vastgelegd. Zo is het mogelijk om onder andere te bepalen welke acties en shortcuts in de browser zichtbaar zijn en welke informatie op het scherm wordt getoond. Ook kun je filterinstellingen van een browser aanpassen of eigen filters toevoegen.

Met de actie Instellingen in het onderdeel Applicatiebeheer is het mogelijk om onder andere filterinstellingen van een browser aan te passen of eigen filters toe te voegen. Of je kunt gebruik maken van de ‘weergaven en filter-button’ (het wieltjes) links bovenin de browser. Via deze settings-button open je niet alleen het overzicht van de beschikbare weergaven en filters; je kunt vanuit dit overzicht ook direct naar de instellingen navigeren om deze te bewerken.

Je kunt instellingen aanmaken voor algemeen gebruik of voor een specifieke configuratiegroep of gebruiker. (De optie om instellingen aan te maken voor algemeen gebruik is alleen beschikbaar als deze nog niet aanwezig is.) Als je in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) als applicatiebeheerder van de omgeving bent geregistreerd, heb je daarnaast ook de mogelijkheid om instellingen voor een interface (type ‘REST API’) te definiëren.

Het aanmaken van instellingen vindt plaats als volgt:

  • De eerste instellingen die aangemaakt worden, zijn altijd gebaseerd op de standaard instellingen die in de functie aanwezig zijn.
  • Wanneer je instellingen voor een configuratiegroep aanmaakt en er zijn al instellingen voor ‘algemeen’ gebruik aanwezig, dan worden deze overgenomen. Zo niet, dan worden deze op basis van de standaard instellingen aangemaakt.
  • Wanneer je instellingen voor een gebruiker aanmaakt en er zijn al instellingen voor de configuratiegroep waartoe de gebruiker behoort, dan worden deze gekopieerd. Zijn deze er niet, maar wel algemene instellingen, dan worden de nieuwe instellingen hierop gebaseerd. Zijn deze er ook niet, dan worden de standaard instellingen overgenomen.

Bij het aanmaken van instellingen voor een ‘REST API’ worden eveneens deze ‘regels’ gevolgd.

Via de shortcuts Filters, Acties, ShortcutsOverzicht en eventueel Aanmaakopties beheer je de gegevens die in de geselecteerde instellingen zijn opgenomen. Als je vanuit een geselecteerde instellingenset ‘afdaalt’ naar het overzicht van de beschikbare Filters, is in het volgende scherm de actie Huidige filterinstellingen opslaan beschikbaar. Met deze actie kun je de filterinstellingen die op dat moment actief zijn in je browser, in een keer als zodanig opslaan bij de instellingen die je hebt geselecteerd.

Goed om te weten: Eventueel in de browser aanwezige filters op ‘rollen’ zijn van deze werking uitgesloten. En de gebruiker moet uiteraard via zijn gebruikersprofiel (MGBPRF) of gebruikersaccount (MGEBRU) wel geautoriseerd zijn om de instellingen te mogen bewerken.

Instellingen beheren

De functie Instellingen (MQUERY) geeft je inzicht in alle instellingen die zijn vastgelegd in het systeem. Nieuwe instellingen kun je toevoegen vanuit de functie waarvoor deze van toepassing is via de actie Instellingen (in het onderdeel Applicatiebeheer). Hierna zijn de nieuwe instellingen ook beschikbaar in de overkoepelende functie.

Via het filter kun je het getoonde overzicht verfijnen op type (AlgemeenConfiguratiegroepGebruikerRest-API). Via de shortcuts Filters, Acties, Shortcuts, Overzicht en eventueel Aanmaakopties beheer je de gegevens die in de geselecteerde instellingen zijn opgenomen.