Categorieën

Historie ‘Wereldbetalingen’ raadplegen

In de functie Betaalbaarstellen Betaaladvies (Wereldbetalingen) (MAUTBB) wordt de historie bewaard. Hierdoor kun je de verwerkte betaalbaarstellingen raadplegen, inclusief de bijbehorende betaalbaargestelde posten. Dit geldt overigens alleen voor betaalbaarstellingen die na de upgrade naar versie 22.0.10 zijn verwerkt. De historie van eerder verwerkte betaalbaarstellingen is niet beschikbaar.

De werking is hiermee gelijk getrokken aan de Automatische Euro-betalingen binnen SEPA-zone waar het al langer mogelijk is de historie van betaalbaarstellingen te raadplegen.

Je kunt met de functie Specificatie Verzonden Wereldbetalingen (PSPEBB) ook achteraf een specificatie afdrukken van de posten die in het betaalbestand waren opgenomen.