Categorieën

Grootboekinterfacebestand inlezen lukt niet

De functie ‘Inlezen Interface Grootboek’ (VASCII) lijkt niet te werken. Wat kan de oorzaak zijn?

Bij alle interfacebestanden is het belangrijk om bij het inlezen het bijbehorende sjabloon te gebruiken. Deze kun je vanuit de betreffende functie downloaden door het veld Downloaden sjabloon aan te vinken en de functie te starten.

Vul het sjabloon in Microsoft Excel met de te importeren journaalposten. Belangrijk:

  • De bedragen lever je in honderdvoud aan (dus 100 euro zet je als ‘10000’ in het bestand).
  • De bedragen in valuta hoef je alleen in te vullen wanneer de valutacode afwijkt van de basisvaluta.

Bovenin het sjabloon staat een regel met kolomlabels. Bij ieder van deze labels is een code weergegeven die aangeeft welke data de kolom bevat. AllSolutions gebruikt deze codes ter herkenning van het veld. Deze codes mogen dan ook niet worden gewijzigd of verwijderd. En de kolommen in het sjabloon mogen wel in een andere volgorde worden geplaatst maar je mag geen kolommen verwijderen.

Oorzaken

De belangrijkste reden waarom een bestand niet kan worden ingelezen is dus vaak het wijzigen van de headers in het sjabloon. Verder verwacht AllSolutions de regel met de labelcodes altijd op regel 3 van het importbestand. Verwijder de eerste twee regels daarom niet uit het bestand en laat de header staan zoals deze is.

Daarnaast moet de inhoud van het bestand een ‘plat’ bestand blijven. Zelf toegevoegde macro’s of formules zijn niet toegestaan en kunnen voor het vastlopen van het proces zorgen. Ook is het niet aan te raden om extra tabbladen aan het importsjabloon toe te voegen.

Als laatste kan het zijn dat met een nieuwe release het importsjabloon is aangepast. Dit kan ook een oorzaak zijn waarom het inlezen van de grootboekmutaties niet meer werkt. In dit geval raden wij aan om vanuit de functie Inlezen Interface Grootboek (VASCII) opnieuw een volledig sjabloon te downloaden. En je kunt eventueel de release notes van de recentie versie(s) raadplegen.