Categorieën

Alleen inloggen via single sign-on toestaan

Bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF) en de Gebruikers (MGEBRU) is het veld Mogelijkheid om in SSO-websites via het inlogscherm in te loggen beschikbaar. Dit veld is alleen van toepassing als inloggen via single sign-on in je omgeving is geactiveerd. Met dit veld kun je aangeven of de gebruiker – naast het inloggen via single sign-on – ook gebruik mag maken van het inloggen via het inlogscherm van de omgeving (met zijn AllSolutions gebruikersnaam en wachtwoord).

Wil je jouw gebruikers alleen toestaan om via single sign-on in te loggen? Zorg er dan voor dat de instelling van het veld Mogelijkheid om in SSO-websites via het inlogscherm in te loggen niet is geactiveerd. Voorwaarde is hierbij wel dat er op je omgeving maar 1 URL beschikbaar is, waarop single sign-on is ingericht.