Categorieën

Bij webwinkel-bestellingen via REST API ‘sleutelgegevens bronsysteem’ meegeven

Via de REST API kun je bestellingen van je webshop wegschrijven naar de AllSolutions bedrijfssoftware. Daarbij zijn in de functie Webwinkel-bestellingen (MWPSHP) de volgende twee velden beschikbaar:

  • Bronsysteem (ip51.bron-sys)
  • Sleutelveld (ip51.sleutel-vld)

Deze velden zijn alleen via REST API vast te leggen en zijn verder onzichtbaar voor ‘normale gebruikers’. In deze velden kun je registreren onder welk relatienummer of ID-nummer de relatie in het andere systeem geregistreerd is. Bijvoorbeeld in het systeem waarin de webwinkel-bestellingen oorspronkelijk binnen komen en via de REST API naar AllSolutions worden overgezet. Bij een volgende bestelling kan de bijbehorende relatie – op basis van deze sleutelvelden – sneller worden gevonden. De bestelling kan dan gelijk aan de juiste relatie(s) worden gekoppeld en automatisch worden verwerkt, wat ook weer tijdwinst oplevert.

Als de relatie nog niet op basis van de doorgegeven sleutelvelden kan worden gematcht, koppel je deze handmatig aan een bestaande relatie of wordt er een nieuwe relatie aangemaakt. Bij het verwerken van de bestelling worden de brongegevens dan gelijk bij de relatie vastgelegd. De informatie is daar wel zichtbaar voor gebruikers via de shortcut Sleutelvelden bronsysteem. En wanneer er een volgende webwinkel-bestelling van die relatie binnenkomt, kan deze dus automatisch worden gematcht en verwerkt.