Categorieën

Wat doet een Contributiegroep?

Met de contributiegroep wordt bepaald op welke manier het contributiebedrag berekend en geboekt wordt. De contributiegroep wordt vastgelegd bij het aanmaken van een contributieregel voor een lidmaatschap.

In de contributiegroepen wordt onderscheid gemaakt tussen een jaartarief (jaarlijks bedrag) en een product (eenmalig bedrag).

Product

Zoals de naam al aangeeft wordt het bedrag eenmalig gefactureerd. Daarnaast is het een ‘vast’ bedrag; het tarief is niet afhankelijk van het nog resterende deel van het jaar.

Deze variant is geschikt voor bijvoorbeeld inschrijfgeld of de afname van een product of dienst waarvoor eenmalig een vast bedrag moet worden gefactureerd.

Jaartarief

Het bedrag kan op verschillende manieren worden bepaald (jaartarief, een tarief op basis van een leeftijdsstaffel, een tarief op basis van eenheden of een tarief op basis van een aantalstaffel).

Het te factureren contributiebedrag wordt berekend op basis van het tarief per jaar en naar rato (het aantal resterende maanden van het contributiejaar vanaf de ingangsdatum van de contributieregel).