Categorieën

Mogelijke foutmeldingen bij uitlezen mailboxen

In AllSolutions kunnen importlocaties met diverse mailboxen worden ingesteld. Door het uitlezen van een mailbox kunnen bijvoorbeeld gescande inkoopfacturen worden ingelezen. Of e-mailberichten worden geïmporteerd en (automatisch) opgeslagen bij relaties, dossiers of hulpvragen.

De importlocaties stel je in met de functies:

 • Importlocaties Documenten (MILSCN) voor gescande inkoopfacturen en/of poststukken
 • Importlocaties E-mail Integratie (MILEML) voor het importeren van e-mailberichten voor diverse entiteiten.

Tijdens het uitlezen van een mailbox kan eventueel een verstoring optreden. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke foutmeldingen en de bijbehorende oplossingen.

1. De POP3-server heeft de volgende fout geretourneerd:
(‘Aspose.Email.Pop3.Pop3Exception: Login error-ERR Logon failure: unknown user name or bad password.’).

 • Deze foutmelding verschijnt alleen voor POP3.
 • Het opgegeven wachtwoord is niet (meer) correct of hoort niet bij de gebruikersnaam.
 • Of de gebruikersnaam is onjuist opgegeven in de importlocatie in AllSolutions (MILEML/MILSCN). Soms moet hier het domein nog voor zoals: ‘domeingebruikersnaam’.

2. De POP3-server heeft de volgende fout geretourneerd:
(‘Aspose.Email.Imap.ImapException: 004 NO LOGIN failed.’). 

 • Deze foutmelding verschijnt alleen voor IMAP.
 • Het opgegeven wachtwoord is niet (meer) correct of hoort niet bij de gebruikersnaam.
 • Of de gebruikersnaam is onjuist opgegeven in de importlocatie in AllSolutions (MILEML/MILSCN). Soms moet hier het domein nog voor zoals: ‘domeingebruikersnaam’.

3. De POP3-server heeft de volgende fout geretourneerd:
(‘Aspose.Email.Ima.Readlines TimeoutExeption: An imap command couldn’t be processed within xx000 ms’)

 • De pop3-server heeft geen reactie gegeven op de login poging vanuit AllSolutions. Dit kan een firewall afscherming zijn op de POP3 poort 110/995 of de IMAP poort 143/993.
 • Vraag bij ons de IP-gegevens op om uw de firewall hierop te kunnen aanpassen.

4. De POP3-server heeft de volgende fout geretourneerd:
(‘aspose.Email.Pop3.Pop3Exception: User command error:-ERR Command is not valid in this state.’).

 • Deze melding kan voorkomen als de POP3 server alleen SSL ondersteund op poort 995, maar er verbinding wordt gemaakt naar de non-secure poort 110.
 • Verander in de importlocatie (MILSCN/MILEML) de poort naar 995 en zet het type op Secure POP3. Of zorg ervoor dat plaintext wachtwoorden worden geaccepteerd door POP3 op poort 110.

5. Het lukt helemaal niet om e-mails te importeren:

 • Zorg ervoor dat op de mailserver niet gewerkt wordt met een self-signed certificaat. Bij dit type certificaat is er geen ‘Trusted Third Party’. Dit is echter wel nodig om de e-mails in AllSolutions te kunnen importeren. Met andere woorden, je kunt alleen e-mails in AllSolutions importeren als je werkt met een certificaat dat door een externe partij is gevalideerd.