Categorieën

Inlezen grootboekbudgetten en/of latest estimate

Met de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) kun je (grootboek)budgetten en latest estimate-gegevens importeren. Het is ook mogelijk om een nieuwe budgetversie in te lezen wanneer er al budgetgegevens aanwezig zijn.

  • Download eerst het bijbehorende sjabloon. Hiertoe vink je het veld Downloaden sjabloon aan en klikt op Starten. Het sjabloon wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.
  • Vul het sjabloon in Microsoft Excel met de te importeren grootboekbudgetten en/of latest estimate gegevens. Let er op dat het jaarbudget en het latest estimate jaarbedrag overeenkomen met het totaal van de ingevulde budget- c.q. latest estimate perioden.
  • Sla het gevulde sjabloon lokaal op.
  • Terug in deze functie kun je het bestand uploaden (veld Te uploaden bestand) en de import starten. Wanneer het bestand de verschillende controles doorstaat, worden de budgetten en/of latest estimate gegevens geïmporteerd.

Let op: Boven in het sjabloon staat een regel met kolomlabels. Bij ieder van deze labels is een code weergegeven die aangeeft welke data de kolom bevat. Deze codes mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. Het is wel toegestaan de kolommen in een andere volgorde te plaatsen. Voorafgaand aan de regel met deze kolomlabels mogen geen regels in het bestand worden toegevoegd of verwijderd.

De geïmporteerde gegevens kun je inzien en controleren met de functie Informatie Interface Budgetten (IBIFIN). Hierna zet je de budgetgegevens door in AllSolutions met de functie Verwerken Interface Budgetten (VFIBIN).