Categorieën

Hoe stel ik Program Batch Jobs in?

Het is mogelijk om verwerkingsfuncties op te nemen in de Program Batch Jobs (MJOBNR), zodat deze automatisch op vastgestelde momenten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld ’s nachts of op een ander tijdstip wanneer minder gebruikers in de omgeving actief zijn.

Met de +knop of de +Nieuw actie maak je een nieuwe batch job aan. Via de shortcut Functies voeg je de gewenste report- en/of verwerkingsfuncties toe aan de batch job.

Vanuit het scherm met de toegevoegde functies kun je via de actie Selectiecriteria wijzigen instellen op basis van welke criteria de verwerkingen worden uitgevoerd.

Vanuit het hoofdscherm kun je de batch job uiteindelijk activeren met de actie (De)activeren. Met nog een klik op dezelfde actie maak je de batch job eventueel tijdelijk inactief.

Wijzigen van een Program Batch Job

Wijzigingen in de selectiecriteria kun je hier alleen aanbrengen als de betreffende job niet actief is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van de instellingen van de functie Verwerken Inkoopfactuurverdeling (VIFDTL) waarin jaar/periode worden uitgevraagd. Als de selectievelden nog gevuld zijn met het oude jaar worden de inkoopfactuurverdelingen in het nieuwe boekjaar (nog) niet verwerkt.

Voor het wijzigen van de instellingen van de batch job volg je de volgende stappen:

  • Selecteer de batch job en maak deze eerst tijdelijk inactief met een klik op de actie (De)activeren.
  • Ga via de shortcut Functies naar het scherm met de functies die in de batch job worden uitgevoerd.
  • Selecteer de functie waarvan je de instellingen wilt wijzigen.
  • Wijzig de instellingen met de actie Selectiecriteria wijzigen en sla op.
  • Ga terug naar het hoofdscherm en activeer de batch job via de actie (De)activeren.

Gebruiker bij een Program Batch Job wijzigen

De batch jobs worden default geregistreerd onder de gebruiker die deze definieert. Daarnaast worden de verwerkingsfuncties vervolgens ook onder deze gebruiker in de batch uitgevoerd. Het is mogelijk de naam van de gebruiker bij een batch job te wijzigen. Wanneer bijvoorbeeld een medewerker uit dienst gaat, kun je de batch jobs ‘overzetten’ naar een andere medewerker/gebruiker. (Dit is voor de werking van het systeem niet noodzakelijk maar kan gewenst zijn voor de controle van de accountants.)

De wijziging kan overigens alléén uitgevoerd worden door de gebruiker die in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) in het onderdeel Algemeen als Applicatiebeheerder van de omgeving is geregistreerd.