Categorieën

Gebruiksvoorwaarden REST API

Toepasselijkheid

 • AllSolutions bevat een universeel koppelvlak: een REST API. Deze maakt van AllSolutions een volledig open platform, waarin je veilig en snel data uitwisselt met andere systemen.
 • Door het gebruik van de REST API geef je aan akkoord te zijn met deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

 • Als klant ben je te allen tijde eindverantwoordelijk voor een correcte en veilige inrichting van de REST API koppeling. Als gebruiker van de REST API ben je aansprakelijk voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van de inloggegevens en voor alle gevolgen die door REST API acties zijn ontstaan.
 • Zodra gegevens via de REST API uit AllSolutions zijn opgevraagd, is AllSolutions niet meer hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. AllSolutions is niet aansprakelijk voor eventuele datalekken die door het gebruik van de REST API kunnen ontstaan.
 • Op momenten dat AllSolutions niet beschikbaar is – hetzij door een storing in de software, hetzij door onderhoud – kan AllSolutions niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet werken van de REST API. AllSolutions is daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.

Inrichting REST API

 • Het heeft de voorkeur dat AllSolutions vanaf het begin bij de volledige inrichting en uitvoering van de REST API koppeling wordt betrokken om eventuele problemen in het gebruik te voorkomen.
 • Het is een vereiste dat er een complete documentatie van de inrichting van de REST API aanwezig is. Als klant ben je zelf hiervoor verantwoordelijk. In de documentatie wordt minimaal het volgende beschreven:
  • Doel van de API
  • Reden/achtergrond
  • Welke acties via de API worden uitgevoerd
  • Mogelijke bijzondere aandachtspunten
  • Printscreens van de aanroepen die op de REST API worden gedaan
  • Set met aanroepen voor het testen van de REST API tijdens de upgrade

Upgrades

 • Als klant ben je verantwoordelijk voor het testen van de REST API tijdens de acceptatiecheck van een nieuwe release. En ook voor de aanwezigheid van een testset met aanroepen waarmee je deze acceptatiecheck gemakkelijk kunt uitvoeren.
 • In de automatische e-mails die je voor de upgrade ontvangt, vind je een overzicht van de programma’s waarin een aanpassing is doorgevoerd. 
 • Omdat elke REST API koppeling op maat wordt ingericht kan AllSolutions niet specifiek signaleren welke velden binnen de aangegeven programma’s door de upgrade worden geraakt.

Ondersteuning

 • Ondersteuning bij het inrichten van of oplossen van problemen met de REST API levert AllSolutions in de vorm van betaalde consultancy.
 • De tijd die AllSolutions nodig heeft om zich te verdiepen in de werking van de REST API wordt daarbij eveneens in rekening gebracht. De gebruiker is hierbij verantwoordelijk voor het aanleveren van complete documentatie over de werking van de REST API.
 • De ondersteuning wordt in gezamenlijk overleg uitgevoerd.

Tarieven

 • Gebruik van de REST API is gratis tot 20.000 calls per maand (240.000 calls per kalenderjaar). Daarboven betaal je een bedrag naar rato van het aantal aanroepen dat via de REST API wordt uitgevoerd. De actuele tarieven vind je op deze pagina.

Veiligheid

 • Via de REST API kunnen grote hoeveelheden data gemakkelijk worden uitgewisseld. Het is dan ook belangrijk dat je een verwerkersovereenkomst afsluit met de partij die de software of app levert waarmee je wilt koppelen. 
 • Ook als je (nog) niet direct persoonsgegevens gaat uitwisselen, is het verstandig om toch meteen een verwerkingsovereenkomst met de externe partij af te sluiten. Mocht de REST API koppeling in de toekomst hierop worden uitgebreid, dan is dit een punt dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. 
 • Als gebruiker van de REST API ben je ervoor verantwoordelijk dat er een complex wachtwoord van minimaal 16 posities voor de REST API-koppeling en de REST API-gebruiker staat ingesteld. Daarnaast zorg je ervoor dat beide wachtwoorden op een veilige manier worden bewaard.

Over deze voorwaarden

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2023.
 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd op deze supportsite en hier altijd te raadplegen. 
 • AllSolutions mag de voorwaarden voor het gebruik van de REST API wijzigen. Bij een wijziging informeren wij je minimaal 1 maand van tevoren.