Categorieën

AllSolutions heeft een escrow-regeling

Binnen het contract met AllSolutions is ook een escrow-regeling opgenomen. Dit betekent dat een softwareleverancier de broncode in bewaring geeft bij een escrow-agent of een bewaarnemer. Deze partij bewaart een kopie van de broncode voor het geval leverancier niet meer in staat is de software te onderhouden, bijvoorbeeld in geval van een faillissement.

In het kader van risicomanagement heeft AllSolutions voor haar erp systeem een overeenkomst afgesloten bij Escrow4All. Een paar keer per jaar zorgt Allsolutions ervoor dat Escrow4all de broncode van de nieuw uitgebrachte versies ontvangt.

Als klant van AllSolutions krijg je een e-mail ter bevestiging dat AllSolutions aan deze verplichting heeft voldaan. Deze e-mail is puur ter kennisgeving. Hier hoeft door jou geen verdere actie op te worden ondernomen.