Categorieën

Eigen startpagina (featurepagina) instellen per inlogbedrijf

Via de functie Gebruikersprofielen (MGBPRF) kun je per inlogbedrijf een eigen startpagina (featurepagina) instellen. Via de shortcut Bedrijfsafhankelijke instellingen kun je instellen welke startpagina voor welk standaard inlogbedrijf van toepassing is. Zo kun je – als er meerdere bedrijven in je omgeving aanwezig zijn – de gebruikersprofielen bedrijfsonafhankelijk gebruiken en toch ervoor zorgen dat elke gebruiker de juiste centrale startpagina (voor zijn inlogbedrijf) te zien krijgt.

Goed om te weten: De bedrijfsafhankelijke startpagina wordt bij de gebruiker overgenomen als in zijn account het veld Wijzigingen in gebruikersprofiel automatisch overnemen bij deze gebruiker is geactiveerd. Welke startpagina wordt getoond, wordt bepaald op basis van het veld Standaard inlogbedrijf/-afdeling waaronder de gebruiker inlogt.

 

Algemene en persoonlijke startpagina gebruiken

Profielpagina als startpagina instellen

Naast een algemene landingspagina (home) en een persoonlijke (start)pagina is het ook mogelijk om een gebruiker bij het inloggen op zijn profielpagina terecht te laten komen. In de functies Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersprofielen (MGBPRF) is een Startpagina combobox beschikbaar in het onderdeel Inloggen. Hier maak je een keuze uit drie opties:

  • Persoonlijke startpagina
  • Specifieke startpagina (=centrale landingspagina)
  • Profielpagina.

De optie is vooral handig voor externe gebruikers die niet regelmatig inloggen in het systeem en als je samenwerkt in Kringen (MKRING). Door te ‘landen’ op zijn profielpagina kan een gebruiker snel en gemakkelijk naar de gewenste kring navigeren.