Categorieën

Beheren rapportagehistorie van snapshots

In de functie Snapshots (MSNAPS) kun je via de shortcut Gegenereerde rapportages alle gegenereerde rapportages zien, inclusief de rapportages die op de startpagina’s van gebruikers staan. In dit scherm is ook een weergave op Afdelingscode aanwezig. Dit maakt het makkelijk om de rapportages te beheren en op te schonen.

Daarnaast wordt per snapshot het Aantal records getoond dat in de rapportage aanwezig zijn (voor rapportages die na de upgrade naar versie 22.0.07 worden gedraaid). En kun je vanuit de rapportage via de nieuwe shortcut Drilldown niveaus ook de historie van de gekoppelde rapportages inzien.

Zitten er voor bepaalde snapshots heel veel records in de database? Dan raden we je aan om deze snapshots te controleren. Is de rapportage nog relevant? Zo niet, dan kan deze worden verwijderd. Of de filtering van de data in de browser is mogelijk niet goed ingesteld, waardoor er heel veel data in de rapportage wordt getoond.

In deze browser is de actie Alle rapportages verwijderen beschikbaar. Met deze actie kun je in een keer alle rapportages in je selectie laten verwijderen. Zo kun je de rapportages gemakkelijk beheren en opschonen.

Belangrijk als je rapportagehistorie wilt gaan opschonen: De aan de rapportage gekoppelde records worden niet gelijk verwijderd. Dit gebeurt pas in de nachtelijke verwerking.

Tip! Ga je rapportagehistorie verwijderen waarin veel records aanwezig zijn? Dan raden we aan om dit gefaseerd uit te voeren. Op deze manier zorg je ervoor dat het opschoonproces kan worden afgerond voordat de nieuwe werkdag begint.

Beheren snapshots op actieve Pagina’s

In de weergave van de functie Snapshots (MSNAPS) is de kolom Getoond op actieve (start)pagina’s aanwezig. Daarmee kun je direct zien of de rapportage op een pagina is opgenomen. Hierbij wordt alleen gekeken naar actieve pagina’s en startpagina’s van actieve gebruikers. Zo heb je een goed inzicht of een rapportage nog actief wordt gebruikt.

Daarnaast kun je via de shortcut Pagina’s niet alleen zien op welke tekst- en featurepagina de rapportage is opgenomen, maar ook bij welke gebruikers het snapshot op de startpagina staat. Ook hier wordt default gekeken naar actieve pagina’s en startpagina’s van actieve gebruikers. Door het filter op Actief te deactiveren, komen alle pagina’s in beeld.

Wordt een snapshot niet meer op actief getoond? Dan raden we je aan om deze snapshot te deactiveren en te verwijderen. Dit zorgt ervoor dat de database van je omgeving niet onnodig groot wordt, wat de performance ten goede komt. Ook kunnen upgrades hierdoor sneller worden uitgevoerd en is je omgeving korter uit de lucht.

Instellen interval voor bewaren historie snapshots

Bij een snapshot kun je eventueel de historie van de voorgaande rapportages bewaren. Dit stel je in met het veld Aantal dagen historie bewaren. De historie kun je dan direct bij de rapportage inzien. In een combobox worden alle data/tijdstippen opgesomd, waarop de snapshot uitgevoerd is. Op die manier kun je terugkijken in de tijd.

We raden altijd aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Om te voorkomen dat er informatie in de database wordt opgeslagen waar misschien niet meer naar wordt gekeken. Daarbij is historisch gezien vaak alleen de laatste versie van de maand interessant om te bewaren. Daarom kun je in het veld Welke historie bewaren aangeven of je de historie van alle rapportages wilt bewaren, of alleen de laatste rapportage van de maand.

Zo zorg je ervoor dat de database van je omgeving niet onnodig groot wordt, wat de performance ten goede komt. En upgrades kunnen hierdoor sneller worden uitgevoerd, zodat je omgeving korter uit de lucht is.

Performance monitoren van snapshots

Via de shortcut Performancelogging kun je de performance monitor bekijken van de geselecteerde snapshot. In deze browser is een speciale weergave hiervoor aanwezig: Rapportage(s) – snapshots.

Rapport ‘Overzicht Snapshots’

Met de functie Overzicht Snapshots (PSNAPS) kun je een rapport genereren van de snapshots die in je omgeving actief zijn. Als output ontvang je dan een overzicht van de gegevens per snapshot, of de snapshot op een pagina is opgenomen, wat de laatst gebruikte query is en of er historie van de snapshot wordt bewaard. En als je het veld Gedetailleerde logging activeert, geeft het overzicht ook detailinformatie over de bewaarde historie, inclusief het aantal opgeslagen records in de database.

Met dit overzicht kun je sneller een analyse van de snapshots in je omgeving te maken. Zo heb je meer inzicht en kun je bijvoorbeeld op basis van het overzicht gemakkelijker beoordelen of het zinvol is dat een snapshot nog steeds wordt uitgevoerd.

Zitten er voor bepaalde snapshots heel veel records in de database? Dan raden we je aan om deze snapshots te controleren. Is de rapportage nog relevant? Zo niet, dan kan deze worden verwijderd. Of de filtering van de data in de browser is mogelijk niet goed ingesteld, waardoor er heel veel data in de rapportage wordt getoond.

Ook dit zorgt ervoor dat de database van je omgeving niet onnodig groot wordt, wat de performance ten goede komt. En upgrades kunnen hierdoor sneller worden uitgevoerd, zodat je omgeving korter uit de lucht is.

Belangrijk als je rapportagehistorie wilt gaan opschonen: De aan de rapportage gekoppelde records worden niet gelijk verwijderd. Dit gebeurt pas in de nachtelijke verwerking.

Tip! Ga je rapportagehistorie verwijderen waarin veel records aanwezig zijn? Dan raden we aan om dit gefaseerd uit te voeren. Op deze manier zorg je ervoor dat het opschoonproces kan worden afgerond voordat de nieuwe werkdag begint.