12.0.02

Via de release notes blijf je op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vind je een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 12.0.02. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat je gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die je gebruikt.

Uitbreiding Cursusmodule

In deze versie is een aantal uitbreidingen van de cursusmodule opgenomen. Zo kun je een cursus voortaan verdelen in verschillende onderdelen, al dan niet met een prijsopbouw op basis van inschrijving per onderdeel. Daarnaast is het nu ook mogelijk om cursussen met iDEAL te laten betalen. Alle informatie lees je in deze release notes.

Wanneer je de cursusmodule gebruikt, raden wij je aan om alle functies die bij deze uitbreiding betrokken zijn tijdens de acceptatiecheck goed te controleren, vooral voor wat betreft eventuele raakvlakken met maatwerk! Bij eventuele vragen is jullie consultant beschikbaar om je bij het upgradeproces te ondersteunen.

Hebben jullie in verband hiermee meer tijd nodig voor het uitvoeren van een goede acceptatiecheck? Stuur dan een bericht naar upgrades@allsolutions.nl.

Algemeen

Invoervelden in de formulieren voortaan op volledige lengte getoond

Omgeving genereert ‘sterker’ tijdelijk wachtwoord

Eigen filters worden alleen getoond bij relevante weergave

Program batch jobs gemakkelijker instellen

Basis

Nieuw veld ‘Type’ toegevoegd in functie ’Talen’

ISO-landcode default kunnen opslaan

Autorisatie instellen op scenario verwijderd

Filternaam toegevoegd aan controlebestand instellingen

Controle op exporteren van gegevens aangescherpt

Documentatie op maat voor REST API vanuit AllSolutions genereren

Nieuwe functie voor het instellen van redirects voor webpagina’s

Order(regel)soort verhuur-velden in webwinkel vervallen

Bestellingen vanuit externe webshop aanmaken via REST API

Zoeknaam op maat vastleggen bij aanmaken nieuwe relatie vanuit webwinkelbestelling

Configuraties

Shortcut ‘Service-contactpersonen debiteur’ toegevoegd

CRM

Uitgebreid adres vastleggen bij personen

Verhuisbericht personen aangepast

Nieuw! Aan-/Afmelden voor Mailings op basis van mailingcodes

Koppeling met CommunicationMaster vervallen

Mergebestand genereren bij mailing per e-mail

Geadresseerden mailing-run ontdubbelen op basis van e-mailadres

Mailingselectie op leeftijd toegevoegd (bij selectie van personen)

Document Management

Beschikbare velden in sjablonen uitgebreid

Documenten beter herleidbaar naar contactpersoon bij een organisatie

Financieel

Velden ‘Nederlandse Bank’ vervallen in de Parameters Crediteuren

Instellen matching op inkoopfacturen zonder specificatie factuurnummer (Elektronisch bankafschrift)

Beter inzicht in verzending elektronische factuur

Meer inzicht in statuswijzigingen incasseerbaarstelling via nieuwe shortcut ‘Verloop’

Koppeling met FinXS: betere matching met crediteuren bij boeken inkoopfactuur

Vastleggen gebruiker die daadwerkelijk inkoopfactuur fiatteert/afkeurt

Mogelijkheid om vervallen inkoopfacturen te raadplegen toegevoegd

Selectiemogelijkheden overzichten periodeverdeling inkoopfacturen uitgebreid

Meer inzicht in statuswijzigingen betaalbaarstelling via nieuwe shortcut ‘Verloop’

Filter aangepast bij betaalbaarstellen betaaladvies buiten SEPA-zone

Vastleggen gebruiker die daadwerkelijk verplichting fiatteert/afkeurt

Importsjabloon uitgebreid met kolom ‘Aantal’

Logistiek

Nieuwe functies voor het terugdraaien van leasetermijnen

Projecten

Bij offertes lengte veld ‘Omschrijving’ uitgebreid

Overzicht Inkoopkostenmutaties uitgebreid

Nieuw! Bij subproject/cursus direct inzicht in alle online aanmeldingen

Mogelijkheid om gerelateerde cursussen op de website te tonen (op detailpagina cursus)

Nieuw! Cursussen online betalen met iDEAL, creditcard of PayPal

Nieuw! Cursussen aanbieden met verschillende onderdelen

Service en Onderhoud

Configuratie in werkorder wijzigen totdat er wordt verantwoord

Kopiëren standaardcalculaties bij werkorders aangepast

Btw afdrukken op opdrachtbevestigingen werkorders