Filter op jaar

Online aanmelding leden verbeterd

In het Aanmeldingsformulier Leden (MNWLID) en de Online Aanmeldingen Lidmaatschappen (MONLED) zijn de velden Status, Lidmaatschapsgroep (in het onderdeel lidmaatschapsgegevens) en Elektronisch...

Lees meer

Selectie op BIK-code verwijderd

In deze versie is de verouderde functie voor de BIK-codes komen te vervallen, omdat deze gegevens niet meer worden gebruikt. In het Overzicht Actuele Ledenstand (POVACT), het Overzicht Opvoer Leden...

Lees meer

Controle op dubbele relaties toegevoegd

Bij de Parameters CRM (MMAPAR) kunt u instellen of het systeem bij de invoer van relaties moet controleren op doublures. Hierbij geeft u aan op basis van welke gegevens er wordt gecontroleerd: naam,...

Lees meer

Kaderfuncties toegevoegd

In de browser met Lidmaatschappen (MLEDEN) is een shortcut Kaderfuncties toegevoegd, waarmee u kunt vastleggen welke (kader)functies het lid binnen een of meerdere kaderorganen heeft. U kunt hierbij...

Lees meer

Extra velden in factuursjabloon toegevoegd

In het AUTO-sjabloon voor de (concept)factuur kunt u vanaf deze versie de volgende velden gebruiken: ‘Uw btw-nummer’, ‘Naam’, ‘Telefoonnummer’ en ‘E-mailadres’ van de accountmanager. De documenten...

Lees meer

Facturering op basis van kalenderjaar

Bij de Parameters Leden (MLEPAR) is het veld ‘Facturering op basis van kalenderjaar’ toegevoegd. Met deze instelling kunt u bepalen op welke wijze u de lidmaatschappen wilt factureren. Wanneer u...

Lees meer

Opzegreden kunnen wijzigen

In de functie Lidmaatschappen (MLEDEN) is de actie Opzegreden wijzigen toegevoegd, waarmee bij de beëindigde lidmaatschappen de opzegreden kan worden gewijzigd.

Lees meer