11.0.08

Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 11.0.08. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen

Via metasearch adres inclusief huis-/postbusnummer zoeken

Werking autosuggest verbeterd

Gewijzigde suggest-definities bijwerken met nieuwe functie

Basis

Sessie time-out van uw keuze instellen

Werken met prijsgroepen uitgebreid naar activiteiten en kostencomponenten (Logistiek/Service & Onderhoud)

Nieuw! Gebruiker aanvullend/tijdelijk autoriseren

Instelling op status toegevoegd bij alerts voor Dossiers/Hulpvragen

Nieuw! Betalingscondities afgestemd op betaalstromen webwinkel

Business Intelligence

Rapportages toevoegen aan eigen startpagina verbeterd

Configuraties

Prijsafspraken debiteur/site raadplegen

CRM

Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen

Flexibele controle op doublures mogelijk

BIK-codes verwijderd

Importeren relatiebestand verbeterd

BIK-code uit basisselectie mailings verwijderd

Basisselecties op mailingcodes, contributiegroepen en programma’s (donateurs) aangepast

Basisselectie op contactpersonen verbeterd

Document Management

Nieuw! Bijlage(n) meesturen met elektronische factuur

Nieuw! Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)

Documenten verplaatsen naar Google Drive

Nieuwe functie ‘Verwerken Verplaatsingen naar Google Drive’

Op basis van sjablonen gegenereerde documenten direct in Google Drive archiveren

Financieel

Betalingsconditie voor creditfacturen toegevoegd

Meer inzicht in handmatige facturen

Vereenvoudiging SEPA-incasso’s verder doorgevoerd (SEPA Direct Debit)

Importeren gescande inkoopfacturen verbeterd

Inkoopfactuurverdeling bij verwerkte inkoopfacturen inzien

Inlezen elektronische bankafschriften verbeterd

Controle op dubbele regels toegevoegd (budgetten-interface)

Actie ‘Gehele regel kopiëren’ toegevoegd in de Financieel Verslaggenerator

Leden

Betalingsconditie voor creditfacturen verplaatst

Selectie op BIK-code verwijderd

Logistiek

Artikelen: Diverse velden vergroot

Transporten uitgebreid naar werkorders

Nieuw! Documenten bij Conceptfacturen (Logistiek) opslaan

E-mailadres contactpersoon automatisch gevuld in order

Projecten

Nieuw! Documenten bij Conceptfacturen (Projecten) opslaan

Service en Onderhoud

Transportkosten brengen/halen machines op werkorders doorbelasten

Nieuwe functies ‘Prijstabellen Activiteiten/Kostencomponenten’

Transporten bij werkorders registreren

Werken met prijsgroepen uitgebreid naar activiteiten en kostencomponenten (Werkorders)

Nieuw! Documenten bij Conceptfacturen (Service & Onderhoud) opslaan

Inzicht in kortingspercentage (prijsafspraken) in factuurregels

Urenregistratie

Keuze in verwerking van uren van derden