10.0.05

Via onze release notes houden wij u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder geven wij u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.05. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Basis

Indeling IBAN bij landen

Gebruikersprofiel: onderdelen van startpagina mogen verwijderen

Metasearch op gebruikers uitgebreid

Nieuwe alert ‘Aantal gereed te melden conceptfacturen (service)’ (wf010)

Beveiliging webservice met certificaat

Nieuwe onderdelen en aanpassingen bij featurepagina’s (AllSolutions10 user interface)

Omschrijving website

Websites

Velden ‘Bankrekening’ en ‘Girorekening’ vervangen door ‘IBAN’ (SEPA)

Financieel

Incassomachtigingen automatisch aanmaken

Uitbreiding velden in factuurtekst betalingsconditie

Verzoek gecomprimeerd terugmelden opdrachtbedrag (t.b.v. SEPA)

Order-/huurbevestiging (Logistiek) automatisch naar debiteur mailen

Wijziging IBAN-nummer bij incassomachtiging

Elektronische aangifte belastingdienst

Grootboekmutatie bij transactieregel aanmaken

Autorisatieroutes uitgebreid en mandatenregistratie toegevoegd

Autorisatieroutes uitgebreid en mandatenregistratie beschikbaar

HRM

Controle verlofaanvraag o.b.v. contracturen

Vrije velden bij ziekmeldingen

Registratie partieel verzuim

Acties n.a.v. ziekmelding

Extra kolommen in browser met ziekmeldingen

Vrije velden bij declaraties

Logistiek

Artikelen in welke website(gedeelte)s tonen

Volgorde gerelateerde webwinkel artikelen op detailpagina artikel

Overnemen alle artikelen bij doorvoeren prijswijzigingen

Order-/huurbevestiging automatisch naar debiteur mailen

Herberekenen backorderaantal

Online samenwerken

Kringpagina (AllSolutions10 user interface)

Actie ‘Kring tonen’ toegevoegd

Kringen op profielpagina gebruiker

Projecten

Aansturing bepaling kostendrager in financiële boeking dekking declaraties

Projecten/subprojecten uit projectenlijst voor afdelingswisseling verwijderen

Service en Onderhoud

Automatisch administratief gereedmelden werkorders

Artikelregels op conceptfacturen wijzigen

Urenregistratie

Extra kolommen in informatiebrowser met urenregels toegevoegd