11.0.09

Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 11.0.09. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen

Via de metasearch functies zoeken op omschrijving in vreemde taal

Nieuw! Via de metasearch zoeken op Contactpersonen (Relaties)

Basis

Gemakkelijker weergaven aanpassen

Onderdeel ‘Applicatiebeheer’ rechts in het scherm aangepast

Nieuw! Logging van verzonden e-mails

Startfrequentie ‘Elke laatste dag van de maand’ toegevoegd aan Program Batch Jobs

Optioneel herafdrukken van nul-facturen

Uitbreiding alert ‘Te fiatteren verlofaanvragen’

Alerts beschikbaar in andere taal

Business Intelligence

Startfrequentie ‘Elke laatste dag van de maand’ toegevoegd aan snapshots

CRM

Vanuit relaties/contactpersonen gemakkelijk service-contactpersoon aanmaken

Mailings naar Tripolis overzetten verbeterd

Hyperlinks toegevoegd in de functie ‘Acties’

Gebruik standaardteksten in offertes uitgebreid

Financieel

Nieuw! Document preview beschikbaar bij ‘Handmatige facturen’

Elektronische aangifte belastingdienst 2017

Verplichtingen aanmaken in vreemde valuta uitgebreid

Inzicht in openstaand saldo verplichtingen

Afdrukken concept-bestelbon bij gefiatteerde verplichting

Grootboekinterface: Importeren van journaalposten met intercompany-codes mogelijk

HRM

Rolprincipe op manager toegevoegd in de ‘Verlofaanvragen’

Projecten

Gebruik standaardteksten in standaardprojecten toegevoegd

Gebruik standaardteksten in projecten uitgebreid

Intellen verplichtingsbedrag in de projectbrowsers gewijzigd

Kolom toegevoegd aan verwerkingsverslag ‘Nacalculeren Projecten’

Service en Onderhoud

Verwijderknop toegevoegd in browser ‘Factureringsregels Contracten’

Urenregistratie

Overzetten offerte-uren naar project verbeterd