10.0.11

Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.11. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Algemeen

Uploadmechanisme: controle op aantal bestanden

Basis

Privacy statement beschikbaar

Afhandeling gewijzigde helpteksten met een vertaling

Onderdelen linkerkant: berichten & reacties vervallen

Selectie op subafdeling toegevoegd

Controle op unieke paginatitels

Filter op ‘type’ in browser met pagina’s toegevoegd

Tekstopmaak in featurepagina’s uitgebreid

Capaciteitsplanning

Filter op ‘subafdeling’ toegevoegd

CRM

Bij mailing per e-mail meerdere bijlagen meesturen

Gegevens van hulpvraag bij dossierbehandeling overnemen

Registratie betaling griffiegeld bij dossierbehandelingen

Financieel

Geïmporteerde crediteuren aan bestaande relaties koppelen

Nieuwe functie voor Auditfile Financieel (XAF)

Type eerstvolgende incasso-opdracht (SEPA) bij incassomachtiging wijzigen

Dagboek/boekstuknummer redundant opslaan

Gewijzigde structuur MT940/MT942 ING-bank

Logistiek

Hoofdleverancier bij aanmaken artikel vastleggen

Filter ‘Alleen hoofdleverancier’ in browser met artikelen toegevoegd

Extra selectie en sjabloonvelden bij afdrukken leveranciersaanmaningen toegevoegd

Meerdere goederenontvangsten bij een inkooporder registreren

Extra selectie bij afdrukken picklijst toegevoegd

Online samenwerken

Kringen op profielpagina gebruiker

Sortering documenten op kringpagina

Sortering pagina’s op kringpagina

Projecten

Projectonderdelen nacalculeren vanuit browser

Nagecalculeerde projectonderdelen heropenen

Cursussen op website tonen

Extra selectie bij nacalculeren projecten toegevoegd

Service en Onderhoud

Genereren conceptfacturen vanuit browser met werkorders

Gegevens van contract bij werkorder overnemen

Veld ‘Actief’ bij contractregel redundant opslaan

Extra selectie bij genereren/afdrukken conceptfacturen toegevoegd

Website

Veld ‘tijd’ bij pagina’s toegevoegd