20.0.04

Via de release notes blijf je op de hoogte van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten die aan de software zijn toegevoegd. Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan. In dat geval adviseren we je om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Cursusaanmeldingen aangepast

In deze versie zijn de functies waarmee de cursusaanmeldingen worden afgehandeld, op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Maak je gebruik van de cursusmodule? Dan raden we je aan om deze functionaliteit tijdens de acceptatiecheck door te testen! Je vaste consultant kan je hierbij ondersteunen.

Algemeen

Verbeteringen 2020 user interface

Basis

Uitvoeren van verwerkingsfuncties op elkaar laten wachten

Nieuw! Eigen kleuren gebruiken voor signaleringen in weergaven (alleen beschikbaar in 2020)

Nieuwe licentie voor het werken met Apps

Logging op REST API uitgebreid

Configuraties

Performanceverbeteringen doorgevoerd

CRM

Naam ‘MailPlus’ gewijzigd in ‘Spotler/MailPlus’

Document Management

Automatisch vrijgeven documenten na 7 dagen

Financieel

Organisatie-identificatienummer (OIN) vastleggen bij elektronische facturering

Verzamelaanmaning of rekeningoverzicht in vreemde valuta afdrukken

HRM

Medewerkers niet toestaan uren te verantwoorden in afgesloten jaren

Projecten

Nieuw! Directe link naar online aanmeldformulier cursus/evenement

Naam van de cursus/evenement als titel in online aanmeldformulier

Velden toegevoegd in de ‘Online Cursusaanmeldingen’

Nieuwe prijsafspraak op basis van ‘Opdrachtgever’

Service en Onderhoud

Alert op helpdeskmeldingen uitgebreid met instelling op status

Urenregistratie

Nieuw! Urenregistratie tot en met een bepaald jaar dichtzetten

Nieuwe functie ‘Controleren Niet Verwerkte Uren Afgesloten Jaren’