10.0.18

Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.18. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen

Meer flexibiliteit met elektronische facturering per subadministratie

Basis

SEPA: Terugzetten type eerstvolgende incasso-opdracht bij wijziging IBAN incassodebiteur

Meer inzicht in mutaties van valutacodes

Document preview toegevoegd bij bijlagen van geïmporteerde e-mails

Tekstopmaak tekstpagina’s uitgebreid met superscript en subscript

Capaciteitsplanning

Jaarplanning op bedrijfsniveau raadplegen

Raadplegen planningsregels vanuit jaarplanning verbeterd

CRM

Geboorteland bij personen niet meer verplicht

Nieuw: Wijzigen accountmanager bij relaties doorvoeren in subadministraties

Documenten uitgebreid tonen

Koppeling hulpvraag en dossier verbeterd

Meer flexibiliteit in hulpvraagstatussen

Verbeteringen urenregistratie op dossiers, dossierbehandelingen, aantekeningen en hulpvragen

Document Management

Documenten uitgebreid tonen bij dossiers

Donateurs

Nieuw: Elektronische facturering van donateurs mogelijk

Financieel

Inzicht in de historie van verwerkte incassobestanden

Fiatteren inkoopfactuur uitstellen

Bedrag 5B (Voorbelasting) wijzigen in btw-aangifte

Kolom ‘Werkelijk gekoppeld’ bij transactieregels beschikbaar

Transactiesoort en subtransactiesoort bij (factuur)mutatie vastgelegd

HRM

Direct inzicht in actueel verlofsaldo bij invoeren verlofaanvraag

Direct inzicht in planning medewerkers bij fiatteren verlofaanvragen

Gericht bijwerken projectteams bij projecten en/of subprojecten

Leden

Betalingsconditie voor creditfacturen vastleggen

Online aanmelden personen met een buitenlandse bankrekening/IBAN

Online samenwerken

Actieve deelnemers beter zichtbaar op kringpagina

Projecten

Documenten van specifieke (sub)map op detailpagina cursus tonen

Gemakkelijk wijzigen subprojectleider/projectfaseleider en accountmanager

Status subproject wijzigen bij aanmaken subproject

Online aanmelding cursussen door publieke bezoekers mogelijk

Service en Onderhoud

Registratie van begin-/eindtijd bij urenverantwoording op werkorders