11.0.06

Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 11.0.06. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Algemeen

Updaten AllSolutions applicatie

Beheer opbouw gebruikersnaam

Mutatielogging niet meer opgenomen in informatiefuncties

Versneld extra sessie openen

Basis

Navigatie op maat naar persoonlijke startpagina en algemene landingspagina

Automatische reset veld ‘Stop de broker na elke actie’

Gemakkelijk beheer van taalversie applicatie

Nieuw: Laatst gebruikte weergave onthouden per gebruiker

Nieuw: Gebruik van buffertabellen en extra tabellen mogelijk in formulekolommen in de weergave

Nieuw: Formulekolom in weergave opnemen in de vorm van een lijst

Nieuw: Documenten elektronisch versturen met e-mail in uw eigen huisstijl

Nieuw: Documenten elektronisch versturen vanuit verschillende afzenders/e-mailadressen

Bijwerken alerts aangepast

Veld ‘logging’ toegevoegd bij interfaces van het type ‘Import’

Inrichting ‘Aanmelden nieuwe gebruiker’ verplaatst naar ‘Websites’

CRM

Nieuw: Doorlooptijd acties bepalen in werkdagen

Nieuw veld bij acties: ‘Uitvoerder vervolgactie’

Importfunctie Relaties uitgebreid met kolom ‘naamstelling’

Flexibele samenstelling naam persoon

Offertes in valuta herberekenen

Document Management

Documenten uploaden via drag-and-drop

Actie ‘Document genereren’ voortaan selectief getoond

Financieel

Bij registratie inkoopfactuur verplicht fiatteur of autorisatieroute vastleggen

Dagboeksoort ‘giro’ vervallen

Algemeen Boekingsprogramma geüpdatet

Nieuwe actie in Algemeen Boekingsprogramma: Geselecteerde facturen totaliseren

Ondersteuning UBL 2.1 toegevoegd

Voorbereidingen voor komende incassowijzigingen

Velden Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) aangepast

Status ‘Inkoopafstemming’ uitgebreid

Aan een inkoopfactuur gekoppelde urenregels verwerken over meerdere jaren

Nieuwe actie in browser met Transactieregels: Geselecteerde facturen totaliseren

HRM

Flexibele samenstelling naam medewerker

Nieuw veld correctiefactor bij medewerkers die tijdens het jaar in dienst of uit dienst gaan

Nieuw: Journaalposten per declaratie

Projecten

Factuuromschrijving vertalen

Service en Onderhoud

Helpdeskmelding wijzigen totdat deze is afgesloten