12.0.05

Via de release notes blijf je op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vind je een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 12.0.05. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat je gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die je gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in de release notes. In dit geval adviseren we je om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Wijziging subsidiemodule

De subsidieregistratie is voortaan een aparte submodule binnen de module Projecten. Dit maakt het mogelijk om ook met subsidies te werken wanneer je geen gebruik maakt van de
onderwijsbegeleiding. Wanneer je met subsidies werkt, raden we jullie aan om alle functies die hierbij betrokken zijn tijdens de acceptatiecheck goed te controleren, vooral voor wat betreft eventuele raakvlakken met maatwerk! Bij eventuele vragen is jullie vaste consultant beschikbaar om je bij het upgradeproces te ondersteunen.

Hebben jullie in verband hiermee meer tijd nodig voor het uitvoeren van een goede acceptatiecheck? Stuur dan een bericht naar upgrades@allsolutions.nl.

Algemeen

Exporteren gegevens uit browsers met meerdere cellen per record

Basis

Verbeterde werking blokkering omgeving

Nieuw! Gedetailleerde logging REST API

Nieuw! Filteren op range van waarden binnen ‘sum-records’ en ‘count-records’ formulekolommen

Teksten zonder vertaling verwijderen

Vrije velden van het type ‘URL’ vastleggen

Online documentatie REST API toont alleen ontsloten acties/shortcuts

Nieuwe functie voor wisselen van inlogbedrijf/-afdeling (REST API)

Veld ‘Plaats rekeninghouder’ in webwinkel(-bestellingen) verwijderd

Extern ordernummer en extern debiteurnummer in webwinkel vastleggen

Diverse kostenregel met ‘aantallen’ bij webwinkel-bestelling aanmaken

Business Intelligence

Filterinstellingen snapshot snel en gemakkelijk inzien en wijzigen

Configuraties

Verbeterde registratie actieve configuraties

CRM

(De)blokkeren van relaties per toekomstige datum mogelijk

Status mailing-runs toegevoegd

Koppeling met Tripolis Dialogue verbeterd

Verbeterde bepaling default afzenderadres bij mailing per e-mail vanuit AllSolutions

Document Management

Sneller naar documenten bij formulieren navigeren

Document e-mailen met afzender op maat

Financieel

Betalingsconditie voor automatische incasso centraal vastleggen

Ondersteuning XML Auditfile Financieel (XAF) versie 3.2

Naam rekeninghouder vastleggen bij incassomachtigingen debiteuren

Gebruik van decimalen (veld ‘Aantal’) in handmatige factuurregels mogelijk

Logging op e-mailadres toegevoegd bij elektronisch verzenden aanmaningen

Prikbord bij ‘Gescande Inkoopfacturen’ crediteuren toegevoegd

Leden

Omzet boeken op afdeling van lidmaatschap of contributiegroep

Logistiek

Bij genereren tellijst selectie op laatste inventarisatiedatum mogelijk

Afdrukken raaplijsten vanuit Assemblage-orders

Projecten

Nieuw! Bijlagen meesturen met uitnodiging en deelnamebevestiging cursus open inschrijving

Nieuw! Handmatig online cursusaanmelding aanmaken

Subsidieregistratie beschikbaar als submodule binnen module ‘Projecten’

Nieuw! Submodule voor non-gouvernementele organisaties (NGO’s)

Service en Onderhoud

Kortingspercentage afdrukken bij uren en kosten op werkorderfactuur