Waterschap Noorderzijlvest gunt opdracht aan AllSolutions

Waterschap Noorderzijlvest gunt opdracht aan AllSolutions

Onlangs heeft Waterschap Noorderzijlvest gekozen voor de online bedrijfssoftware van AllSolutions. Met de ondertekening van de overeenkomst tussen Waterschap Noorderzijlvest en AllSolutions bevestigen de partijen het langdurig partnership met elkaar. Waterschap Noorderzijlvest, met hoofdkantoor in Groningen, gaat de komende 4 jaar werken met de oplossing. Een team van specialisten is inmiddels gestart met de inrichting van AllSolutions. Naar verwachting wordt de oplossing aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 in gebruik genomen.

AllSolutions en Noorderzijlvest

Een partner met ervaring in waterschappen

Mark van der Velde, projectleider bij Waterschap Noorderzijlvest vertelt: “Wij hebben in de aanbesteding gezocht naar een partner met ervaring in waterschappen, die onze specifieke manier van werken begrijpt en ondersteunt.” Van der Velde vervolgt: “Dat zit hem met name in de wijze waarop wij projecten organiseren, het programmatisch werken binnen een waterschap en de verantwoording van investeringen aan verschillende stakeholders.”

Verbreding naar publieke sector

Jan van Wijngaarden, Managing Director bij AllSolutions is trots op de gunning van het Waterschap Noorderzijlvest. “Dit bevestigt de keuze van AllSolutions te focussen op waterschappen. Wij zijn verheugd dat Waterschap Noorderzijlvest inmiddels het zevende waterschap in Nederland is, dat voor ons kiest.” Van Wijngaarden vervolgt: “ En inmiddels melden zich ook andere instellingen binnen het publieke domein bij ons. Wij kijken derhalve ook naar een verbreding van de huidige propositie zodat we ook voor bijvoorbeeld gemeenten en andere zelfstandige bestuursorganen een interessante optie kunnen zijn.”

(Foto: Jan van Wijngaarden, Managing Director van AllSolutions, met leden van het bestuur, de dijkgraaf en leden van de project-/stuurgroep van Waterschap Noorderzijlvest)

Voor meer informatie neem contact op met Corné Suikerbuik, manager marketing en communicatie AllSolutions op c.suikerbuik@allsolutions.nl

Gerelateerde artikelen