10.0.17

Via de release notes blijft u op de hoogte van de productontwikkeling van AllSolutions. Hieronder vindt u een overzicht van de uitbreidingen, verbeteringen en nieuwe functionaliteiten in versie 10.0.17. De release notes zijn gegroepeerd per product module, zodat u gemakkelijk kunt focussen op de functionaliteiten die u gebruikt.

Zijn functies aanzienlijk aangepast en/of uitgebreid? Dan geven we dit specifiek aan in onze release notes. In dit geval adviseren wij u om tijdens de upgrade alle instellingen, weergaven en autorisaties van de bijbehorende functies goed te controleren en eventueel aan te passen.

Basis

Vindbaarheid website(s) door zoekmachines instelbaar

Uitvoer: Excel-document mailen als pdf

Vrije velden: Kenmerken bij lidmaatschap vastleggen

Website: Documenten op featurepagina’s opnemen

Website: Featurepagina’s in nieuwslijst opnemen

Aanmaken nieuwe relatie/debiteur vanuit webwinkel-bestelling verbeterd

Business Intelligence

Doorstart vanuit legenda naar overzicht snapshot

CRM

Direct overzicht getoond bij (harde) rol als relatie

Document Management

Versiebeheer sjablonen toegevoegd

Nieuw: Documenten via sjablonenset genereren

Financieel

Automatisch koppelen transactieregels zonder specificatie factuurnummer (Elektronisch bankafschrift)

Direct overzicht getoond bij (harde) rol als debiteur

Handmatige facturen: Veld ‘Factuuromschrijving’ vergroot

Aanmaningstekst afdrukken bij aanmanen per openstaande post

Direct overzicht getoond bij (harde) rol als crediteur

Wijzigen autorisatieroute inkoopfactuur/openstaande post aangepast

Elektronisch bankafschrift: Automatische matching transactieregels verbeterd

Kostendrager op Overzicht Waardeverloop Vaste Activa toegevoegd

Financieel Verslaggenerator: Selectie op kostendragers en intercompany-codes per kolom toegevoegd

Grootboekinterface: Importeren doorbelasting naar projecten/werkorders mogelijk

Leden

Kenmerken bij lidmaatschappen vastleggen (vrije velden)

Logistiek

Besturing: Aantal gepickte goederen automatisch bepalen

Actie ‘Wel/niet alles als gepickt registreren’ bij picklijstregels aangepast

Projecten

Besturing: Afboekingsredenen factuurregels toegevoegd

Besturing: Tekst op certificaat afdrukken

Tekst bevestigingsmail online aanmelding per cursus instellen

Extra velden in sjabloon (cursus)certificaat beschikbaar

Factuurregels conceptfactuur gemakkelijker raadplegen

Doorschuiven factuurregels conceptfactuur

Facturering: Afboekingsredenen factuurregels