Dienstverlening AllSolutions en tarieven per 1 mei 2023

Dienstverlening AllSolutions en tarieven per 1 mei 2023

Vanaf 1 mei 2023 biedt AllSolutions verschillende vormen van dienstverlening aan, met allemaal hetzelfde doel: zorgen dat jij als klant optimaal gebruik kan maken van de software van AllSolutions.

In de dagelijkse praktijk merken wij dat klanten verschillende behoeften hebben als het gaat om dienstverlening vanuit Allsolutions. Daarom hebben wij differentiatie aangebracht in ons dienstverleningsmodel. Dat zorgt voor een nog betere invulling van vragen van klanten en betere borging van de realisatie van doelstellingen die we gezamenlijk bepalen. 

Hieronder vind je ons aanbod dienstverlening en de tarieven gelden met ingang van 1 mei 2023:

Projectmanagement: € 185,= per uur

Alle projecten waarbij inzet van de consultants van AllSolutions gewenst is, worden begeleid door een projectmanager. Vooraf bepalen we in onderlinge afstemming de scope van het project. 

Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijk dat deze projecten tijdig en binnen budget worden opgeleverd. Eventuele projectrisico’s of -escalaties, dan wel veranderingen in de scope zullen door deze persoon met de opdrachtgever worden besproken.

Met klanten die op basis van doorlopende ondersteuning gebruik maken van dienstverlening van AllSolutions, zal met de projectmanager periodiek afstemming plaatsvinden over (de voortgang van) huidige en toekomstige activiteiten. 

Business Consultancy: € 185,= per uur

Klanten kunnen, bij complexe inrichtingsvraagstukken, een beroep doen op specifieke kennis van onze software- en/of branche specialisten. 
Een business consultant van AllSolutions kun je inzetten voor:

  • de gezamenlijke bepaling van de business case van de klant
  • de vertaling van de business case naar de gewenste systeeminrichting van AllSolutions
  • de uitwerking van bovengenoemde naar een inrichtingsvoorstel
  • (voor)overleg met klanten of externe partijen
  • de specifieke inrichting van de software conform inrichtingsvoorstel
  • algemene ondersteuning en opleiden van de klant in de gekozen systeem inrichting.

Tenslotte, in geval er maatwerk ontwikkeld moet worden, valt de uitwerking van het functioneel ontwerp en het opstellen van de offerte (inclusief de toelichting ervan) eveneens onder business consultancy.

Consultancy: € 165,= per uur

Deze vorm van dienstverlening heeft betrekking op de reguliere inrichting van de verschillende onderdelen van AllSolutions. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende werkzaamheden:

  • het inrichten en leren werken met (onderdelen) van AllSolutions
  • het bouwen van weergaven en rapportages
  • hulp bij de inrichting van autorisaties

Alle bedragen zijn exclusief btw. Deze opzet en bijbehorende tarieven gelden voor alle nieuwe projecten vanaf 1 mei 2023 inclusief alle werkzaamheden onder doorlopende ondersteuning vanaf diezelfde datum. Eerder gemaakte contractuele afspraken blijven uiteraard gewoon gelden. 

Tarieven maatwerk en technische dienstverlening per 1 mei 2023

Voor het ontwikkelen van maatwerk geldt met ingang van 1 mei 2023 een tarief van € 135,= per uur (met een minimumbedrag van € 540,=). Voor de technische dienstverlening geldt waar sprake is van uitvoering op regiebasis ook dit tarief. Voor de overige standaard technische diensten gelden de tarieven zoals te vinden op de AllSolutions supportsite.

De accountmanager van AllSolutions is je eerste aanspreekpunt in geval van vragen over deze informatie. 

Gerelateerde artikelen