4 van de 10 CFO’s twijfelen aan de juistheid van financiële data

Geschreven door: Martijn Menge & Thomas Kooijman, AllSolutions

In onze vorige blog hadden we het over de 5 grootste uitdagingen voor CFO’s binnen projectgestuurde organisaties. In deze blog gaan we graag wat verder in op één van deze uitdagingen: transparantie en voorspelbaarheid. Oftewel, het waarborgen van de financiële integriteit van de organisatie. 

Recent onderzoek van BlackLine (februari 2024) baart, in dat licht, opzien. Het laat namelijk zien dat bijna 40% van de CFO’s wereldwijd, twijfelt aan de juistheid van de financiële data van de eigen onderneming. Met name gegevens over de cashflow worden gewantrouwd. Deze argwaan bemoeilijkt het vermogen van organisaties snel te reageren op ontwikkelingen.

De 1.300 respondenten, allen top financials, geven aan dringend behoefte te hebben aan betrouwbare financiële data waarmee ze real-time inzicht hebben in de financiën van de organisatie. Echter, hoe dichter bij de cijfers, hoe groter het ongeloof is. De helft van de senior financials (!) twijfelt aan de betrouwbaarheid van de financiële gegevens. 

Hoe kan dat?


Een evidente vraag: hoe kan dat? Een aantal redenen waarom er twijfel is over de betrouwbaarheid van financiële gegevens:

  1. Complexiteit: Bedrijfsgegevens worden steeds complexer, vooral met de opkomst van big data. Het beheren en interpreteren van grote datasets kan een uitdaging zijn, waardoor twijfels ontstaan over de nauwkeurigheid ervan.
  1. Datakwaliteit: Slechte datakwaliteit kan een groot probleem zijn. Dit kan te wijten zijn aan fouten bij het verzamelen, opslaan of verwerken van gegevens, wat leidt tot onnauwkeurige rapporten en analyses.

  2. Verouderde systemen: Sommige bedrijven gebruiken verouderde systemen of software die niet goed zijn afgestemd op hun behoeften. Dit kan leiden tot inconsistenties in data. Aan de andere kant maakt 25% van de CFO’s zich zorgen dat nieuwe, disruptieve technologie hun organisatie zal ontwrichten.

  3. Gebrek aan data governance: Een gebrek aan duidelijke procedures en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbeheer kan leiden tot wantrouwen in de gegevens. Zonder goede data governance kunnen fouten onopgemerkt blijven en kunnen gegevens inconsistent worden.

  4. Cybersecurityrisico’s: Met de groeiende dreiging van cyberaanvallen worden bedrijven steeds bezorgder over de integriteit van hun gegevens. Als gegevens worden gecompromitteerd door een inbreuk, kan dit het vertrouwen in de data ernstig ondermijnen.

  5. Culturele aspecten: Soms kan een bedrijfscultuur die geen nadruk legt op het belang van nauwkeurige gegevens, leiden tot twijfels over de betrouwbaarheid ervan. Als data-integriteit geen prioriteit is binnen de organisatie, kunnen werknemers sceptisch worden over de gegevens die ze gebruiken.

Concluderend kun je stellen dat de twijfel van 40% van de CFO’s over de betrouwbaarheid van hun data toegeschreven kan worden aan (een combinatie van) verschillende factoren. Het is belangrijk om deze uitdaging aan te pakken door te investeren in processen rondom gegevensbeheer, een moderne technologische infrastructuur en een cultuur die de waarde van nauwkeurige gegevens erkent.

Meepraten over dit onderwerp?

Op 20 juni kun je, onder leiding van Associate Professor Hinrich Slobbe, verbonden aan Business School Nederland, in gesprek met collega CFO’s over dit onderwerp. Kijk voor meer informatie en aanmelding op: https://allsolutions.nl/event/round-table-projectgestuurde-organisaties


Over AllSolutions

In een wereld waarin producten en diensten binnen de IT steeds gelijkvormiger worden, kunnen organisaties zich alleen onderscheiden door écht betekenisvol te zijn. Voor hun klanten en opdrachtgevers. Maar ook voor medewerkers, partners, leveranciers en ook voor de maatschappij. AllSolutions helpt projectgestuurde organisaties succesvol te worden door met onze online bedrijfssoftware grip/controle te bieden op hun bedrijfsprocessen (betekenisvol samenwerken). De bedrijfssoftware van AllSolutions wordt gebruikt door organisaties actief in het publieke domein (waaronder waterschappen), Sales, Rentals & Services en professionele- en kennisintensieve adviesorganisatie. Meer weten? Ga naar www.allsolutions.nl.

    Gerelateerde artikelen