Privacy Statement

Bij bezoek aan deze internetsite kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat je wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. We waarborgen en respecteren je privacy en zullen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit ‘Privacy Statement’. Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze internetsite en hoe je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met onze bedrijfsvoering, om je te informeren, om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die interessant voor je kunnen zijn en om statistieken van het website gebruik bij te houden. De gegevens die je ons verstrekt zullen gebruikt worden om contact met je te zoeken wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om je te informeren over mogelijke veranderingen in het gebruik van de internetsite en om je diensten aan te bieden die je mogelijk nuttig vindt (tenzij je hebt aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen). Op de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken via deze internetsite en anderszins is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

 

Bijzondere persoonsgegevens

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of je gezondheid) via deze internetsite. Mochten we dat wel willen doen, dan zal vooraf je goedkeuring worden gevraagd. Als je ons ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleen je automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden voor website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die vanuit deze internetsite via hyperlinks kunnen worden bezocht.

 

Uitoefening van je rechten; contact opnemen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen via de communicatiekanalen die zijn weergegeven op onze contact pagina.

 

Wijzigingen

Op eerste verzoek zullen we inzage geven in je persoonsgegevens zoals deze in onze systemen zijn verwerkt. Wijzigingen kunnen, wanneer van toepassing, worden doorgegeven. Desgewenst kunnen gegevens worden verwijderd als er geen sprake (meer) is van een overeenkomst. Deze verzoeken tot inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres op onze contactpagina.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. (2018)